Ландмарки

Основні принципи Вільного мулярства. (З "Пiдручника масонського права", 5-е видання, Лондон, 1895 р.)

 • I. Пiзнавальнi знаки та слова.
 • II. Подiл символiчного масонства на три градуси.
 • III. Легенда третього градуса.
 • IV. Братством керує головуючий офiцер, що називається Великим Майстром та обирається з числа братiв.
 • V. Великому Майстровi належить право головувати на будь-якому зiбраннi Братства, незалежно вiд часу i мiсця зiбрання.
 • VI. Великий Майстер має право дарувати право вiдкриття Ложi та проведення працi в нiй.
 • VII. Великий Майстер має право надавати дозвiл на посвяту будь-якого брата в будь-який градус без дотримання термiнiв, передбачених традицiєю.
 • VIII. Великий Майстер має право проводити посвяту в Братство без дотримання звичної процедури.
 • IX. Масонам належиться збиратися в Ложах.
 • X. Коли брати збираються в Ложi, ними мають керувати Майстер i два Доглядачi.
 • XI. Пiд час зiбрання Ложа має належно охоронятися.
 • XII. Кожен масон має право на представництво в будь-яких загальних зборах Братства, а також вiдповiдним чином iнструктувати своїх представникiв.
 • XIII. Кожен масон має право апелювати до Великої Ложi чи Загальної Асамблеї Франкмасонiв з приводу рiшень своїх братiв.
 • XIV. Кожен масон має право вiдвiдувати чи бути присутнiм на зiбраннi будь-якої регулярної Ложi.
 • XV. Жоден вiдвiдувач, не вiдомий присутнiм братам, чи комусь одному з братiв, не має права входу в Ложу, допоки не буде допитаний чи випробуваний згiдно з давнiми традицiями.
 • XVI. Жодна Ложа не має права втручатися у внутрiшнi справи iншої Ложi або ж присвоювати градуси братам-членам iнших Лож.
 • XVII. Кожен масон має пiдкорятися масонському законодавству своєї юрисдикцiї (за мiсцем проживання) не залежно вiд того, належить вiн до якої Ложi, чи нi.
 • XVIII. Кандидати на посвяту в Братство мають вiдповiдати визначеним вимогам.
 • XIX. Вiра в iснування Бога, якого називають "Великим Архiтектором (Будiвничим) Всесвiту".
 • XX. Вiра в Вiдродження до Життя вiчного.
 • XXI. Книга Священного Закону є незмiнною, не замiнною i невiд'ємною частиною оформлення будь-якої Ложi.
 • XXII. Рiвнiсть масонiв.
 • XXIII. Таємнiсть органiзацiї.
 • XXIV. Базування спекулятивної (свiтоглядної) науки на оперативних (дiєвих) началах, а також символiчне використання та пояснення термiнiв цього ремесла задля навчання релiгiйних та моральних принципiв.
 • XXV. Цi ландмарки є незмiнними.

 

З "Пiдручника масонського права", 5-е видання, Лондон, 1895 р.